Έντυπα διαδικασίας πληρωμής που αφορούν προτάσεις έργων (πράξεων) δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER ΠΕ Ροδόπης - Ξάνθης (υπομέτρο 19.2)

Έντυπα διαδικασίας πληρωμής που αφορούν προτάσεις έργων (πράξεων) δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER ΠΕ Ροδόπης - Ξάνθης (υπομέτρο 19.2)

Έντυπα διαδικασίας πληρωμής που αφορούν προτάσεις έργων (πράξεων) δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER ΠΕ Ροδόπης - Ξάνθης (υπομέτρο 19.2) «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020. 

Έντυπα:

ΕΝΤΥΠΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό βίντεο με την διαδικασία που ακολουθούμε στο ΟΠΣΣΑ για το ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ από τον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, στα δημόσια έργα του CLLD-LEADER, στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΠΣΣΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ