Ανακοινώσεις

Ενημέρωση - Αλλαγή στα έντυπα πράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος CLLD/LEADER σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο για τις διαδικασίες πληρωμής του Υπομέτρου 19.2.

Ενημέρωση - Αλλαγή στα έντυπα πράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος CLLD/LEADER σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο για τις διαδικασίες πληρωμής του  Υπομέτρου 19.2.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Εκδόθηκε η 4η τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου που αφορά τις διαδικασίες πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 (πράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος του CLLD/LEADER):

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για πράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Παραρτήματα Εγκυκλίου για πράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Για τον λόγο αυτό τα έντυπα που επισυνάπτονταν στις παλαιότερες ανακοινώσεις που σχετίζονταν με οδηγίες για τις διαδικασίες αιτημάτων τροποποίησης και πληρωμής Δημόσιων και Ιδιωτικών Πράξεων CLLD/LEADER άλλαξαν και ενημερώθηκαν με τα νέα έντυπα. Συνεπώς παρακαλούνται οι διακαιούχοι να επισκεφτούν τα παρακάτω links έτσι ώστε να κάνουν λήψη των νέων εντύπων (ως συμβουλή κατεβάστε όλα τα έντυπα που προσφέρονται στις διευκρινήσεις ξανά):

Διευκρινήσεις – Οδηγίες για πράξεις Δημόσιου Ενδιαφέροντος

Διευκρινήσεις – Οδηγίες για πράξεις Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 


Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo anroΠαραμέινετε ενημερωμένοι
απλώς γράφοντας το email
σας και θα λαμβάνετε όλα
τα νέα της Αναπτυξιακής

 

Image