ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ΚΑΔ στο ΠΣΚΕ για τις υπό σύσταση εταιρείες διευκρινίζει ότι:

Οι δικαιούχοι των υπό σύσταση επιχειρήσεων οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, θα πρέπει να εισάγουν ως ημερομηνία προσθήκης ΚΑΔ την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

  • Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”