ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ, Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ, Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. διευκρινίζει τα κάτωθι:

1)Στην καρτέλα 7.1 του επενδυτικού σχεδίου έχει προστεθεί το πεδίο «Μη επιλέξιμο ποσό». Το πεδίο θα είναι εμφανές σε όλη τη ροή του επενδυτικού σχεδίου (υποβολή, αξιολόγηση, γνωμοδοτική, αίτημα ελέγχου, κλπ).  Η λειτουργικότητα του πεδίου αφορά ποσό δαπάνης που δεν θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα αλλά αποτελεί μέρος προμήθειας (δαπάνης) που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης.  

 Σε κάθε περίπτωση επικαιροποιείται το χρηματοδοτικό σχήμα της καρτέλας 7.3 με τα νέα δεδομένα. Αναλυτικά: 

12

 

2) Οι δαπάνες που αφορούν μηχανές σκαφών, βυθόμετρα και δίχτυα δεν συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης 4.2.1.1β: "Επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία ή την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων ή καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων".

 

3)Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν την επιλεξιμότητα δαπανών της υποδράσης 4.2.1.1β: "Επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία ή την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων ή καινοτόμους επενδύσεις επί του σκάφους, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων".

  1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για πυξίδα, GPS, plotter, ραντάρ, ρευματογράφο, ηλεκτρονικό χαρτογράφο, VMS, ERS, άγκυρα, εργάτη άγκυρας, VHF, στολή κατάδυσης;
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για : πυξίδα, GPS, plotter, ραντάρ, ρευματογράφο, ηλεκτρονικό χαρτογράφο, VMS, ERS, άγκυρα.
  • Η δαπάνη για VHF είναι επιλέξιμη.
  • Η δαπάνη για στολή κατάδυσης είναι επιλέξιμη μόνο για οστρακαλιείς (1 σετ ανά αλιέα).
  1. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αυτόματο πιλότο, υδραυλικό πηδάλιο, ρεβέρσα, αντικατάσταση κινητήρα, στυπιοθλίπτη, πομπούς παραγαδιών, αισθητήρες συμμετρίας τράτας;
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για : ρεβέρσα, πομπούς παραγαδιών. Ομοίως, δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αντικατάσταση κινητήρα, παρά μόνο για τη μετατροπή του ώστε να λειτουργεί με βιοκαύσιμα
  • Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για : αυτόματο πιλότο, υδραυλικό πηδάλιο.
  • Η δαπάνη για αισθητήρες συμμετρίας τράτας είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των αισθητήρων (μόνων ή σε συνδυασμό με άλλες συσκευές) δεν δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού κοπαδιών ψαριών.
  • Η δαπάνη για στυπιοθλίπτη είναι επιλέξιμη μόνο αν συνδυάζεται με αλλαγή προπέλας σε ενεργειακά αποδοτική και αλλαγή κινητήριου άξονα.